Privacy Verklaring

BuurtZon Arnhem is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BuurtZon houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de Coöperatieve Vereniging BuurtZon Arnhem, gevestigd aan de Kadestraat 1, in Arnhem. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

In het kader van haar ledenadministratie legt BuurtZon Arnhem persoonsgegevens van haar leden vast. BuurtZon Arnhem verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de postcoderoosregeling en om u te informeren over de voortgang en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de administratieve verwerking van de overheidsregeling verlaagd tarief opwek of postcoderoosregeling (artikel 59: Wet belastingen op milieugrondslag)
  2. om met u in contact te kunnen treden
  3. om u te informeren over het lidmaatschap van BuurtZon Arnhem en de te verwachten hoogte van uw energierekening
  4. voor de beantwoording van vragen over lidmaatschap en levering van energie
  5. voor het storten van de ledenuitkering
  6. het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van BuurtZon Arnhem.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u BuurtZon Arnhem daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan BuurtZon stelt.

Op verzoek verschaft BuurtZon Arnhem u inzage in de persoonsgegevens zoals wij die hebben geregistreerd en passen de gegevens aan wanneer u hier om vraagt. Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven door een email te sturen naar info@buurtzonarnhem.nl

Wat is onze verantwoordelijkheid?

Door BuurtZon Arnhem wordt algemene informatie verstrekt over BuurtZon Arnhem en andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, echter kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Budget Energie is een belangrijke partner voor BuurtZon Arnhem. Op de website van BuurtZon publiceren wij tarieven voor de levering van energie door Budget Energie. Ondanks dat wij zo snel en zorgvuldig mogelijk wijzigingen in tarieven publiceren, kunnen er geen rechten aan deze tarieven worden ontleend en gelden uitsluitend de voorwaarden en tarieven die rechtsgeldig worden afgesloten in de individuele leveringsovereenkomst van een lid van BuurtZon Arnhem met Budget Energie.

BuurtZon Arnhem biedt de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren over de hoogte van de energierekening van leden en potentiele leden. De basis voor deze berekeningen liggen in de door u aangeleverde gegevens (verbruik van energie), de tarieven voor de levering van energie door Budget Energie en enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn een indicatie en daar kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

In de communicatie van BuurtZon Arnhem maken wij gebruik van andere sites en andere externe bronnen (verwijzingen) die wij niet onderhouden. Deze informatie is enkel ter informatie voor de ontvanger. Wij zijn BuurtZon selectief in het verwijzen naar externe bronnen, maar wij kunnen niet instaan voor de inhoud, het functioneren en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die worden aangeboden.

Het is niet toegestaan uitingen van BuurtZon Arnhem te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van BuurtZon.

Waar is deze Privacy Verklaring op van toepassing?

De privacy verklaring is van toepassing op (het gebruik van) alle externe uitingen van BuurtZon Arnhem. Hieronder vallen:

  • de BuurtZon Arnhem website, https://www.buurtzonarnhem.nl
  • de door BuurtZon Arnhem per email verstuurde nieuwsbrief
  • de door BuurtZon verstuurde emails of namens BuurtZon gevoerde telefoon- en persoonlijke gesprekken van bestuursleden of medewerkers

Hoe verloopt de aanmelding via onze website?

Wanneer u zich aanmeldt voor lidmaatschap, de nieuwsbrief of ambassadeurschap registreren wij uw contactgegevens via onze website. De BuurtZon Arnhem website is een beveiligde website (deze begint met https://) en is voorzien van alle moderne beveiligingstechnieken om ongewenst meekijken te voorkomen. Bij aanmelding als lid wordt u doorverwezen naar een speciaal voor BuurtZon Arnhem ingerichte website van Budget Energie voor de registratie van uw contract voor de levering van energie en uw lidmaatschap van BuurtZon Arnhem. BuurtZon Arnhem draagt geen enkele aansprakelijk voor het correct functioneren van de website van Budget Energie en voor de juiste administratieve afhandeling. Budget Energie geeft maandelijks de gegevens aan BuurtZon Arnhem door voor de administratieve afhandeling van postcoderoosregeling en BuurtZon ledenadministratie.

Hoe gaan we om met clickgedrag en cookies op onze website?

De website van BuurtZon Arnhem houdt algemene bezoekgegevens bij, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, zoals de meest gevraagde websites. Het doel is om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om meer gerichte en relevante informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening optimaliseren. Wij maken gebruik van de diensten die Google Analytics hiervoor biedt.

De website van BuurtZon Arnhem maakt geen gebruik van cookies, waarmee wij inzicht hebben in het gebruik van onze website. Omdat wij geen gebruik maken van cookies kunnen wij u niet identificeren als gebruiker.

Hoe gaan wij om met internet en email communicatie?

De afwikkeling van BuurtZon Arnhem-activiteiten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door het aangaan van het lidmaatschap en de levering van uw energie via Budget Energie gaat u akkoord dat zoveel mogelijk correspondentie met u plaatsvindt via e-mail.

Wat zijn uw rechten?

Op de website van de autoriteit bescherming persoonsgegevens vindt u de door de overheid vastgestelde rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat doen wij met wijzigingen van deze Privacy Verklaring?

Onze Privacy Verklaring kan wijzigen. BuurtZon Arnhem maakt deze wijzigingen bekend in de communicatie met u. BuurtZon Arnhem kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Verklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.